Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

TheWhiteKnight
11:51
Play fullscreen
My car smells like chocolate
Now I think about what to do, I think about what to say, think about how to think

Pause it play it, pause it play it, pause it

October 15 2016

TheWhiteKnight
22:56
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viafou fou
TheWhiteKnight
22:33
Play fullscreen
Nothing's that bad
If it feels good
So you come back
Like I knew you would
And we're both wild
And the night's young
And you're my drug
Breathe you in 'til my face numb
Drop it down to that bass drum
I got what you dream about
Nails scratchin' my back tatt
Eyes closed while you scream out
And you keep me in with those hips
While my teeth sink in those lips
While your body's giving me life
And you suffocating my kiss
Then you said

I want you forever
Even when we're not together
Scars on my body so I can take you wherever
I want you forever
Even when we're not together
Scars on my body so I can look at you whenever


Am I out of my head?
Am I out of my mind?
If you only knew the bad things I like
Don't think that I can explain it
What can I say, it's complicated
No matter what you say
Don't matter what you do
I only wanna do bad things to you
So good, that you can't explain it
What can I say, it's complicated


I can't explain it
I love the pain
And I love the way your breath
Melts me of novacaine
And we are
Always high
Keep it strange
Okay, yeah, I'm insane
But you the same

October 12 2016

TheWhiteKnight
23:00
9848 7af4 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viathereover thereover

October 11 2016

TheWhiteKnight
19:47
Play fullscreen
your eyes will lead me straight back home

October 07 2016

TheWhiteKnight
15:58
4545 abc0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
TheWhiteKnight
15:58
5830 2596 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamefir mefir
TheWhiteKnight
15:57
2685 288f 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viamefir mefir
15:55
TheWhiteKnight
15:55
15:48
4044 38eb 390

October 04 2016

TheWhiteKnight
18:43
9341 9c9a 390
Reposted fromsaiwala saiwala
TheWhiteKnight
18:43
Bóg zawsze podnosi słuchawkę, bez względu na to, ile czasu upłynęło od ostatniej rozmowy.
— Paul Samuel Leon Johnson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
TheWhiteKnight
18:43
5638 bc34 390
Pan Marcin
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaStonerr Stonerr

October 03 2016

TheWhiteKnight
22:22
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
TheWhiteKnight
22:22
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola
TheWhiteKnight
22:21
6943 6c02 390
22:20
9656 229d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaunco unco
TheWhiteKnight
22:19

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
22:19
6200 fb88 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl